Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 141 580 39 200
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 138 555 35 834
Resultat før skatt 138 555 35 834
Årsresultat 138 455 35 980
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 108 386 1 116 045
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 1 108 111 1 115 759
Sum egenkapital og gjeld 1 108 386 1 116 045
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Verdipapirfondet Dnb Obx
Orgnummer 987 878 312
Telefon (+47) 03000
Mobiltelefon (+47) 81 52 11 11
E-post fond@dnb.no
Hjemmeside www.dnb.no/fond
Besøksadresse Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Nøkkelpersoner