Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 8 629 15 259
Sum driftskostnader -9 004 -11 994
Driftsresultat -375 3 264
Resultat før skatt -474 3 200
Årsresultat -333 2 335
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 48 0
Omløpsmidler 4 886 8 918
Sum gjeld 728 2 172
Sum egenkapital 4 357 6 761
Sum egenkapital og gjeld 5 085 8 933
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Normatch AS
Orgnummer 987 964 871
Telefon (+47) 63 99 15 30
Telefaks (+47) 63 99 15 40
Mobiltelefon (+47) 930 43 194
E-post info@normatch.no
Hjemmeside www.normatch.no
Besøksadresse Industrivegen 4, 2022 Gjerdrum
Postadresse Industrivegen 4, 2022 Gjerdrum

Nøkkelpersoner