Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 41 230 40 698
Sum driftskostnader -39 195 -36 772
Driftsresultat 2 034 3 925
Resultat før skatt 2 035 3 881
Årsresultat 1 586 2 987
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 15 27
Omløpsmidler 9 073 12 914
Sum gjeld 8 472 12 133
Sum egenkapital 1 352 1 352
Sum egenkapital og gjeld 9 824 13 486
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z- Eiendom AS
Orgnummer 988 024 082
Telefon (+47) 33 31 31 70
Telefaks (+47) 33 31 31 71
Mobiltelefon (+47) 902 19 460
E-post post@z-eiendom.no
Hjemmeside www.z-eiendom.no
Besøksadresse Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg
Postadresse Postboks 2445, 3104 Tønsberg

Nøkkelpersoner