Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 26 387 25 719
Sum driftskostnader -23 896 -21 984
Driftsresultat 2 490 3 735
Resultat før skatt 2 489 3 773
Årsresultat 1 863 2 749
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 76 46
Omløpsmidler 6 756 8 040
Sum gjeld 6 001 7 167
Sum egenkapital 835 925
Sum egenkapital og gjeld 6 836 8 092
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z- Eiendom AS
Orgnummer 988 024 082
Telefon (+47) 33 31 31 70
Telefaks (+47) 33 31 31 71
Mobiltelefon (+47) 902 19 460
E-post post@z-eiendom.no
Hjemmeside www.z-eiendom.no
Besøksadresse Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg
Postadresse Postboks 2445, 3104 Tønsberg

Nøkkelpersoner