Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 25 536 22 909
Sum driftskostnader -22 683 -21 535
Driftsresultat 2 853 1 374
Resultat før skatt 2 939 1 444
Årsresultat 2 142 1 034
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 84 140
Omløpsmidler 6 232 5 017
Sum gjeld 5 395 4 248
Sum egenkapital 925 924
Sum egenkapital og gjeld 6 319 5 172
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z- Eiendom AS
Orgnummer 988 024 082
Telefon (+47) 33 31 31 70
Telefaks (+47) 33 31 31 71
Mobiltelefon (+47) 902 19 460
E-post post@z-eiendom.no
Hjemmeside www.z-eiendom.no
Besøksadresse Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg
Postadresse Postboks 2445, 3104 Tønsberg

Nøkkelpersoner