Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 19 942 21 653
Sum driftskostnader -18 462 -18 722
Driftsresultat 1 479 2 931
Resultat før skatt 2 337 2 645
Årsresultat 2 004 1 927
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 802 5 050
Omløpsmidler 5 960 4 714
Sum gjeld 8 319 8 405
Sum egenkapital 8 117 7 013
Sum egenkapital og gjeld 16 437 15 418
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bunadrosen AS
Orgnummer 988 036 692
Telefon (+47) 64 93 55 57
Telefaks (+47) 64 93 67 01
E-post info@bunadrosen.no
Hjemmeside www.bunadrosen.no
Besøksadresse Storgata 1, 1440 Drøbak
Postadresse Storgata 1, 1440 Drøbak

Nøkkelpersoner