Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 62 950 61 664
Sum driftskostnader -62 338 -61 822
Driftsresultat 610 -158
Resultat før skatt 914 -721
Årsresultat 667 -559
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 658 463
Omløpsmidler 28 269 25 872
Sum gjeld 22 759 20 645
Sum egenkapital 6 938 6 271
Sum egenkapital og gjeld 29 697 26 916
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Maskin AS
Orgnummer 988 311 030
Telefon (+47) 69 26 22 22
Telefaks (+47) 69 26 22 21
Mobiltelefon (+47) 900 62 984
E-post post@hh-maskin.no
Hjemmeside www.hh-maskin.no
Besøksadresse Solgaard Skog 9, 1599 Moss
Postadresse Solgaard Skog 9, 1599 Moss

Nøkkelpersoner