Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 67 255 70 588
Sum driftskostnader -66 981 -68 961
Driftsresultat 274 1 629
Resultat før skatt 202 1 029
Årsresultat 142 724
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 677 1 532
Omløpsmidler 20 713 18 456
Sum gjeld 18 073 15 783
Sum egenkapital 6 830 6 688
Sum egenkapital og gjeld 24 903 22 471
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Maskin AS
Orgnummer 988 311 030
Telefon (+47) 69 26 22 22
Telefaks (+47) 69 26 22 21
Mobiltelefon (+47) 900 62 984
E-post post@hh-maskin.no
Hjemmeside www.hh-maskin.no
Besøksadresse Solgaard Skog 9, 1599 Moss
Postadresse Solgaard Skog 9, 1599 Moss

Nøkkelpersoner