Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 228 223
Sum driftskostnader -139 -99
Driftsresultat 88 124
Resultat før skatt 27 57
Årsresultat 21 44
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 635 1 675
Omløpsmidler 63 69
Sum gjeld 1 467 1 534
Sum egenkapital 231 210
Sum egenkapital og gjeld 1 698 1 744
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H & H Eiendom AS
Orgnummer 988 367 400
Besøksadresse Storgata 53, 2870 Dokka
Postadresse Storgata 53, 2870 Dokka

Nøkkelpersoner