Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 253 246
Sum driftskostnader -136 -176
Driftsresultat 117 69
Resultat før skatt 69 16
Årsresultat 70 18
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 555 1 595
Omløpsmidler 69 42
Sum gjeld 1 305 1 388
Sum egenkapital 318 248
Sum egenkapital og gjeld 1 624 1 637
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H & H Eiendom AS
Orgnummer 988 367 400
Besøksadresse Storgata 53, 2870 Dokka
Postadresse Storgata 53, 2870 Dokka

Nøkkelpersoner