Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 62 539 66 098
Sum driftskostnader -58 785 -62 667
Driftsresultat 3 754 3 431
Resultat før skatt 3 667 3 301
Årsresultat 2 745 2 409
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 649 3 271
Omløpsmidler 5 891 6 992
Sum gjeld 13 774 9 239
Sum egenkapital 5 308 3 863
Sum egenkapital og gjeld 19 083 13 102
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E & Ø Dagligvare AS
Orgnummer 988 383 783
Telefon (+47) 32 77 24 80
Besøksadresse Sentrumsveien 28, 3647 Hvittingfoss
Postadresse Sentrumsveien 28, 3647 Hvittingfoss

Nøkkelpersoner