Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 64 100 61 031
Sum driftskostnader -61 319 -57 645
Driftsresultat 2 781 3 386
Resultat før skatt 3 696 3 017
Årsresultat 3 002 2 180
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 3 261 4 188
Omløpsmidler 9 958 8 038
Sum gjeld 13 977 14 037
Sum egenkapital 2 555 3 352
Sum egenkapital og gjeld 16 531 17 390
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E & Ø Dagligvare AS
Orgnummer 988 383 783
Telefon (+47) 32 77 24 80
Besøksadresse Sentrumsveien 28, 3647 Hvittingfoss
Postadresse Sentrumsveien 28, 3647 Hvittingfoss

Nøkkelpersoner