Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 12 676 16 920
Sum driftskostnader -12 098 -16 409
Driftsresultat 579 511
Resultat før skatt 490 634
Årsresultat 490 634
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 17
Omløpsmidler 4 977 6 323
Sum gjeld 1 798 3 652
Sum egenkapital 3 178 2 688
Sum egenkapital og gjeld 4 977 6 340
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn ECON Analyse AS
Orgnummer 988 457 930
Telefon (+47) 913 84 611
Mobiltelefon (+47) 905 51 137
E-post th@carbonlimits.no
Hjemmeside www.carbonlimits.no
Besøksadresse Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo
Postadresse Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo

Nøkkelpersoner