Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -309 -99
Driftsresultat -309 -99
Resultat før skatt 1 001 841
Årsresultat 978 699
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 9 869 9 504
Sum gjeld 791 679
Sum egenkapital 9 292 9 039
Sum egenkapital og gjeld 10 083 9 718
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G. R. Fuglesang Shipping AS
Orgnummer 988 486 574
Telefon (+47) 907 75 759
Besøksadresse Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Postadresse Postboks 2041 Vika, 0125 Oslo

Nøkkelpersoner