Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -35 -91
Driftsresultat -35 -91
Resultat før skatt 1 883 -74
Årsresultat 1 881 -84
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 6 865 7 468
Sum gjeld 5 089 7 574
Sum egenkapital 1 990 109
Sum egenkapital og gjeld 7 078 7 682
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G. R. Fuglesang Shipping AS
Orgnummer 988 486 574
Telefon (+47) 907 75 759
Besøksadresse Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Postadresse Postboks 2041 Vika, 0125 Oslo

Nøkkelpersoner