Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 825 1 263
Sum driftskostnader -1 935 -1 756
Driftsresultat -110 -493
Resultat før skatt -415 -883
Årsresultat -326 -914
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 7 034 8 282
Omløpsmidler 4 125 1 984
Sum gjeld 11 752 12 276
Sum egenkapital 3 145 2 922
Sum egenkapital og gjeld 14 897 15 199
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T T Eiendom AS
Orgnummer 988 529 141
Telefon (+47) 02610
Telefaks (+47) 35 56 96 01
E-post post@sb1telemark.no
Hjemmeside www.tt-eiendom.no
Besøksadresse Jernbanegata 15, 3916 Porsgrunn
Postadresse Postboks 188, 3901 Porsgrunn

Nøkkelpersoner