Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 227 1 178
Sum driftskostnader -2 224 -823
Driftsresultat -996 355
Resultat før skatt -1 432 -137
Årsresultat -1 045 -90
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 8 530 10 150
Omløpsmidler 2 139 234
Sum gjeld 12 785 13 684
Sum egenkapital 3 836 4 738
Sum egenkapital og gjeld 16 621 18 422
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T T Eiendom AS
Orgnummer 988 529 141
Telefon (+47) 02610
Telefaks (+47) 35 56 96 01
E-post post@sb1telemark.no
Hjemmeside www.tt-eiendom.no
Besøksadresse Jernbanegata 15, 3916 Porsgrunn
Postadresse Postboks 188, 3901 Porsgrunn

Nøkkelpersoner