Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 263 291 379 960
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 241 823 356 762
Resultat før skatt 241 823 356 762
Årsresultat 239 379 355 688
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 759 250 3 472 334
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 3 757 433 3 468 033
Sum egenkapital og gjeld 3 759 251 3 472 334
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Verdipapirfondet Dnb Aktiv 100
Orgnummer 988 557 102
Telefon (+47) 03000
Mobiltelefon (+47) 81 52 11 11
E-post fond@dnb.no
Hjemmeside www.dnb.no/fond
Besøksadresse Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Nøkkelpersoner