Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 352 1 281
Sum driftskostnader -912 -868
Driftsresultat 440 413
Resultat før skatt -194 -183
Årsresultat -194 -220
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 20 155 20 274
Omløpsmidler 151 250
Sum gjeld 23 117 23 141
Sum egenkapital -2 808 -2 614
Sum egenkapital og gjeld 20 309 20 527
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jogu AS
Orgnummer 988 622 133
Telefon (+47) 911 70 535
Besøksadresse Fridtjof Nansens vei 2 D, 4514 Mandal
Postadresse Fridtjof Nansens vei 2 D, 4514 Mandal

Nøkkelpersoner