Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 0 461
Sum driftskostnader -16 -19
Driftsresultat -16 442
Resultat før skatt 3 483 1 642
Årsresultat 3 483 1 523
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 11 070 7 705
Sum gjeld 7 253 7 372
Sum egenkapital 4 348 865
Sum egenkapital og gjeld 11 602 8 237
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Opptreningssenteret Finnmark
Orgnummer 988 834 122
Telefon (+47) 78 43 27 00
Hjemmeside www.oif.no
Besøksadresse Follumsvei 1, 9505 Alta
Postadresse Follumsvei 1, 9505 Alta

Nøkkelpersoner