Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 786 1 720
Sum driftskostnader -1 874 -1 802
Driftsresultat -88 -81
Resultat før skatt -89 -80
Årsresultat -69 -63
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 519 530
Sum gjeld 508 455
Sum egenkapital 123 192
Sum egenkapital og gjeld 632 648
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sea Tex AS
Orgnummer 988 850 934
Telefon (+47) 51 47 71 22
Telefaks (+47) 51 47 71 23
E-post seatex.sandbekk@online.no
Hjemmeside www.sea-tex.no
Besøksadresse Sandbekk Industriområde, 4380 Hauge i Dalane
Postadresse Sandbekk Industriområde, 4380 Hauge i Dalane

Nøkkelpersoner