Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 224
Sum driftskostnader -783 -140
Driftsresultat -783 83
Resultat før skatt -785 75
Årsresultat -599 59
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 2 253
Omløpsmidler 1 029 153
Sum gjeld 16 795
Sum egenkapital 1 013 1 611
Sum egenkapital og gjeld 1 029 2 407
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Q S Service AS
Orgnummer 988 888 575
Telefon (+47) 53 75 68 87
Mobiltelefon (+47) 901 76 542
Besøksadresse v/ Ulf Steine Mæland, 5590 Etne
Postadresse v/ Ulf Steine Mæland, 5590 Etne

Nøkkelpersoner