Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 788 1 703
Sum driftskostnader -1 034 -1 440
Driftsresultat 754 263
Resultat før skatt 657 140
Årsresultat 510 88
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 253 2 341
Omløpsmidler 975 696
Sum gjeld 2 422 2 620
Sum egenkapital 807 416
Sum egenkapital og gjeld 3 228 3 037
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Q S Service AS
Orgnummer 988 888 575
Telefon (+47) 53 75 68 87
Mobiltelefon (+47) 901 76 542
Besøksadresse v/ Ulf Steine Mæland, 5590 Etne
Postadresse v/ Ulf Steine Mæland, 5590 Etne

Nøkkelpersoner