Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 690 1 686
Sum driftskostnader -1 439 -1 318
Driftsresultat 250 369
Resultat før skatt 122 240
Årsresultat 85 173
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 434 2 546
Omløpsmidler 679 640
Sum gjeld 2 664 2 661
Sum egenkapital 449 544
Sum egenkapital og gjeld 3 113 3 205
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Q S Service AS
Orgnummer 988 888 575
Telefon (+47) 53 75 68 87
Mobiltelefon (+47) 901 76 542
Besøksadresse v/ Ulf Steine Mæland, 5590 Etne
Postadresse v/ Ulf Steine Mæland, 5590 Etne

Nøkkelpersoner