Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 067 2 940
Sum driftskostnader -2 131 -2 729
Driftsresultat -64 210
Resultat før skatt -64 210
Årsresultat -64 147
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 5
Omløpsmidler 883 1 009
Sum gjeld 403 470
Sum egenkapital 481 545
Sum egenkapital og gjeld 884 1 015
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Malefryd AS
Orgnummer 988 910 406
Telefon (+47) 63 88 50 90
Telefaks (+47) 63 88 50 91
Mobiltelefon (+47) 920 31 445
E-post malefryd@online.no
Hjemmeside www.malefryd.no
Besøksadresse Furukollen 27, 1900 Fetsund
Postadresse Furukollen 27, 1900 Fetsund

Nøkkelpersoner