Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 402 1 414
Sum driftskostnader -5 908 -4 413
Driftsresultat -4 506 -3 000
Resultat før skatt 14 402 11 148
Årsresultat 11 648 8 196
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 276 857
Omløpsmidler 127 483 138 904
Sum gjeld 112 879 111 029
Sum egenkapital 83 109 95 962
Sum egenkapital og gjeld 195 988 206 990
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Håkull AS
Orgnummer 989 022 806
Besøksadresse Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes
Postadresse Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes

Nøkkelpersoner