Nøkkeltall 2014 2012
Sum driftsinntekter 1 309 1 357
Sum driftskostnader -5 491 -3 638
Driftsresultat -4 182 -2 282
Resultat før skatt 33 110 8 545
Årsresultat 27 695 5 824
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2012
Varige driftsmidler 1 083 359
Omløpsmidler 133 653 103 994
Sum gjeld 72 901 44 399
Sum egenkapital 100 765 84 309
Sum egenkapital og gjeld 173 666 128 709
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Håkull AS
Orgnummer 989 022 806
Besøksadresse Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes
Postadresse Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes

Nøkkelpersoner