Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 359 3 457
Sum driftskostnader -2 050 -1 715
Driftsresultat 1 309 1 742
Resultat før skatt 335 750
Årsresultat 237 532
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 34 542 34 602
Omløpsmidler 496 856
Sum gjeld 30 878 30 668
Sum egenkapital 4 502 4 990
Sum egenkapital og gjeld 35 380 35 658
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gidsken Jacobsens Vei 14 AS
Orgnummer 989 031 511
Telefon (+47) 23 11 69 00
Telefaks (+47) 23 11 69 01
E-post trond@bendixen-as.no
Besøksadresse v/UNION Eiendomskapital AS Bolette brygge 1, 0252 Oslo
Postadresse v/Union Eiendomskapital AS Postboks 1715 Vika, 0121 Oslo

Nøkkelpersoner