Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 571 442
Sum driftskostnader -155 -177
Driftsresultat 416 265
Resultat før skatt 301 144
Årsresultat 230 113
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 249 3 318
Omløpsmidler 1 204 1 016
Sum gjeld 3 201 3 100
Sum egenkapital 1 252 1 235
Sum egenkapital og gjeld 4 454 4 334
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Storgata Næringsbygg AS
Orgnummer 989 048 694
Telefon (+47) 51 77 91 91
Besøksadresse Vesthagen 4, 4344 Bryne
Postadresse Vesthagen 4, 4344 Bryne

Nøkkelpersoner