Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -74 -212
Driftsresultat -74 -212
Resultat før skatt 72 19 809
Årsresultat 51 19 899
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 9 174 11 586
Sum gjeld 3 039 3 035
Sum egenkapital 22 106 22 054
Sum egenkapital og gjeld 25 145 25 089
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T V Holding AS
Orgnummer 989 066 013
Telefon (+47) 934 81 490
Mobiltelefon (+47) 934 81 490
Besøksadresse Dokkgata 6 C, 7014 Trondheim
Postadresse Dokkgata 6 C, 7014 Trondheim

Nøkkelpersoner