Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 397 397
Sum driftskostnader -13 -13
Driftsresultat 384 384
Resultat før skatt 386 386
Årsresultat 386 386
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 451 464
Sum gjeld 21 21
Sum egenkapital 2 019 2 032
Sum egenkapital og gjeld 2 040 2 053
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G H V Holding AS
Orgnummer 989 066 064
Besøksadresse Dokkgata 6 C, 7014 Trondheim
Postadresse Dokkgata 6 C, 7014 Trondheim

Nøkkelpersoner