Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 106 52
Sum driftskostnader -132 -136
Driftsresultat -26 -84
Resultat før skatt 4 818 190
Årsresultat 4 879 339
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 55
Omløpsmidler 14 358 10 270
Sum gjeld 15 273 14 672
Sum egenkapital 13 516 9 287
Sum egenkapital og gjeld 28 790 23 959
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Middelthon T Holding AS
Orgnummer 989 067 036
Telefon (+47) 51 89 34 79
Besøksadresse Rektor Erichsens gate 28, 4022 Stavanger
Postadresse Rektor Erichsens gate 28, 4022 Stavanger

Nøkkelpersoner