Nøkkeltall 2014 2011
Sum driftsinntekter 419 466
Sum driftskostnader -17 215 -76 335
Driftsresultat -16 796 -75 870
Resultat før skatt -36 426 -60 947
Årsresultat -36 426 -60 947
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2011
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 513 725
Sum gjeld 214 006 122 662
Sum egenkapital -156 340 -81 373
Sum egenkapital og gjeld 57 666 41 289
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Euforum Holding AS
Orgnummer 989 094 556
Telefon (+47) 67 54 83 09
Mobiltelefon (+47) 917 48 405
Besøksadresse Widerøeveien 1, 1360 Fornebu
Postadresse Postboks 178, 1326 Lysaker

Nøkkelpersoner