Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 385 300
Sum driftskostnader -6 209 -25 966
Driftsresultat -5 824 -25 666
Resultat før skatt -22 271 -38 471
Årsresultat -22 271 -38 471
Resultatgrad (%) 0.0% 0.0%
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 432 548
Sum gjeld 181 127 135 159
Sum egenkapital -119 915 -97 644
Sum egenkapital og gjeld 61 212 37 515
Egenkapitalandel (%) -195.9% -260.28%
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Euforum Holding AS
Orgnummer 989 094 556
Telefon (+47) 67 54 83 09
Mobiltelefon (+47) 917 48 405
Besøksadresse Widerøeveien 1, 1360 Fornebu
Postadresse Postboks 178, 1326 Lysaker

Nøkkelpersoner

Styrestruktur