Nøkkeltall 2016 2014
Sum driftsinntekter 6 724 419
Sum driftskostnader -7 843 -17 215
Driftsresultat -1 119 -16 796
Resultat før skatt -11 026 -36 426
Årsresultat -11 026 -36 426
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 12 741 513
Sum gjeld 73 901 214 006
Sum egenkapital 28 334 -156 340
Sum egenkapital og gjeld 102 235 57 666
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Euforum Holding AS
Orgnummer 989 094 556
Telefon (+47) 67 54 83 09
Mobiltelefon (+47) 917 48 405
Besøksadresse Widerøeveien 1, 1360 Fornebu
Postadresse Postboks 178, 1326 Lysaker

Nøkkelpersoner