Nøkkeltall 2012 2011
Sum driftsinntekter 74 563 79 154
Sum driftskostnader 94 462 116 579
Driftsresultat -19 899 -37 425
Resultat før skatt -49 770 -60 297
Årsresultat -49 770 -59 097
Resultatgrad (%) -106.86% -105.23%
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2012 2011
Varige driftsmidler 212 231 224 542
Omløpsmidler 31 346 20 806
Sum gjeld 349 787 325 347
Sum egenkapital -106 200 -79 999
Sum egenkapital og gjeld 243 587 245 348
Egenkapitalandel (%) -43.6% -32.61%
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Euforum Holding AS
Orgnummer 989 094 556
Telefon (+47) 67 54 83 09
Mobiltelefon (+47) 917 48 405
Besøksadresse Widerøeveien 1, 1360 Fornebu
Postadresse Widerøeveien 1, 1360 Fornebu

Nøkkelpersoner

Styrestruktur