Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -35 -40
Driftsresultat -35 -40
Resultat før skatt 725 37
Årsresultat 713 27
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 249 1 365
Sum gjeld 208 2 954
Sum egenkapital 1 779 5 556
Sum egenkapital og gjeld 1 987 8 509
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nilsen D T Holding AS
Orgnummer 989 111 272
Telefon (+47) 38 34 44 41
Besøksadresse Solheiveien 20, 4580 Lyngdal
Postadresse Solheiveien 20, 4580 Lyngdal

Nøkkelpersoner