Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 031 1 267
Sum driftskostnader -551 -1 145
Driftsresultat 480 123
Resultat før skatt 218 -198
Årsresultat 218 -198
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 951 4 383
Omløpsmidler 191 180
Sum gjeld 5 908 5 447
Sum egenkapital -556 -775
Sum egenkapital og gjeld 5 352 4 673
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn SOLBERG EIENDOM & INVEST AS
Orgnummer 989 132 431
Telefon (+47) 63 88 51 13
Mobiltelefon (+47) 916 93 085
E-post jenserik@online.no
Hjemmeside solbergeiendom.no
Besøksadresse Lundveien 19 A, 1900 Fetsund
Postadresse Lundveien 19 A, 1900 Fetsund

Nøkkelpersoner