Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 4 022 4 310
Sum driftskostnader -3 280 -4 245
Driftsresultat 742 65
Resultat før skatt 385 69
Årsresultat 184 31
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 599 602
Omløpsmidler 1 778 1 342
Sum gjeld 2 272 1 304
Sum egenkapital 2 595 2 611
Sum egenkapital og gjeld 4 868 3 914
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Johansen Eiendomsinvest AS
Orgnummer 989 148 001
Besøksadresse Fløyvegen 25, 9020 Tromsdalen
Postadresse Fløyvegen 25, 9020 Tromsdalen

Nøkkelpersoner