Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 920 3 990
Sum driftskostnader -3 724 -3 314
Driftsresultat 1 196 677
Resultat før skatt 1 251 677
Årsresultat 926 487
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 702 738
Omløpsmidler 1 043 1 776
Sum gjeld 9 645 1 449
Sum egenkapital 3 815 3 387
Sum egenkapital og gjeld 13 461 4 836
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Johansen Eiendomsinvest AS
Orgnummer 989 148 001
Besøksadresse Fløyvegen 25, 9020 Tromsdalen
Postadresse Fløyvegen 25, 9020 Tromsdalen

Nøkkelpersoner