Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -8 -8
Driftsresultat -8 -8
Resultat før skatt 1 492 493
Årsresultat 1 483 491
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 516 525
Sum gjeld 513 505
Sum egenkapital 1 623 640
Sum egenkapital og gjeld 2 136 1 145
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K A Invest AS
Orgnummer 989 171 194
Telefon (+47) 78 43 45 53
Telefaks (+47) 78 43 05 31
Besøksadresse Bossekopveien 20, 9513 Alta
Postadresse Postboks 132, 9501 Alta

Nøkkelpersoner