Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 181 0
Sum driftskostnader -9 -17
Driftsresultat 171 -17
Resultat før skatt 172 -8
Årsresultat 172 -7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 231 158
Sum gjeld 61 100
Sum egenkapital 6 820 6 707
Sum egenkapital og gjeld 6 881 6 807
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ellingsen Olav K AS
Orgnummer 989 177 486
Telefon (+47) 76 11 00 22
Telefaks (+47) 76 11 00 13
Besøksadresse Strandgata 13, 8400 Sortland
Postadresse Postboks 23, 8401 Sortland

Nøkkelpersoner