Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 77 487
Sum driftskostnader -101 -541
Driftsresultat -25 -54
Resultat før skatt 125 6
Årsresultat 125 6
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 71 48
Omløpsmidler 143 104
Sum gjeld 22 125
Sum egenkapital 1 004 878
Sum egenkapital og gjeld 1 025 1 004
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Schanke Vidar Holding AS
Orgnummer 989 191 098
Telefon (+47) 913 23 698
Mobiltelefon (+47) 913 23 698
Besøksadresse Røstad, 7140 Opphaug
Postadresse Røstad, 7140 Opphaug

Nøkkelpersoner