Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 57 316
Sum driftskostnader -92 -247
Driftsresultat -36 68
Resultat før skatt -35 -243
Årsresultat -35 -243
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 50 50
Omløpsmidler 200 698
Sum gjeld 1 47
Sum egenkapital 725 761
Sum egenkapital og gjeld 726 808
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Schanke Vidar Holding AS
Orgnummer 989 191 098
Telefon (+47) 913 23 698
Mobiltelefon (+47) 913 23 698
Besøksadresse Røstad, 7140 Opphaug
Postadresse Røstad, 7140 Opphaug

Nøkkelpersoner