Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 9 68
Sum driftskostnader -71 -80
Driftsresultat -62 -12
Resultat før skatt 129 -147
Årsresultat 129 -146
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 171 176
Omløpsmidler 736 484
Sum gjeld 850 1 444
Sum egenkapital 21 461 21 332
Sum egenkapital og gjeld 22 311 22 776
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T&t&t AS
Orgnummer 989 216 449
Telefon (+47) 934 24 165
Mobiltelefon (+47) 934 24 165
Besøksadresse Georgernes Verft 12, 5011 Bergen
Postadresse Georgernes Verft 12, 5011 Bergen

Nøkkelpersoner