Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -94 -121
Driftsresultat -94 -121
Resultat før skatt -14 902 685
Årsresultat -14 902 685
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 171 171
Omløpsmidler 540 886
Sum gjeld 210 797
Sum egenkapital 6 544 21 646
Sum egenkapital og gjeld 6 754 22 443
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T&t&t AS
Orgnummer 989 216 449
Telefon (+47) 934 24 165
Mobiltelefon (+47) 934 24 165
Besøksadresse Georgernes Verft 12, 5011 Bergen
Postadresse Georgernes Verft 12, 5011 Bergen

Nøkkelpersoner