Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 431 32
Sum driftskostnader -707 -663
Driftsresultat 724 -631
Resultat før skatt 132 -1 066
Årsresultat 49 -1 066
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 70 171
Omløpsmidler 1 375 429
Sum gjeld 829 5
Sum egenkapital 5 359 5 310
Sum egenkapital og gjeld 6 188 5 316
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T&t&t AS
Orgnummer 989 216 449
Telefon (+47) 934 24 165
Mobiltelefon (+47) 934 24 165
Besøksadresse Georgernes Verft 12, 5011 Bergen
Postadresse Georgernes Verft 12, 5011 Bergen

Nøkkelpersoner