Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -73 -106
Driftsresultat -73 -107
Resultat før skatt 53 125
Årsresultat 38 91
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 110 4 002
Sum gjeld 7 100 456
Sum egenkapital 3 201 9 993
Sum egenkapital og gjeld 10 301 10 449
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dahl K M Invest AS
Orgnummer 989 219 421
Telefon (+47) 481 61 001
Telefaks (+47) 77 61 14 16
Mobiltelefon (+47) 481 61 001
Besøksadresse Grønlandsvegen 4 B, 9013 Tromsø
Postadresse Grønlandsvegen 4 B, 9013 Tromsø

Nøkkelpersoner