Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -44 -60
Driftsresultat -44 -60
Resultat før skatt 104 1 931
Årsresultat 97 1 922
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 207 2 111
Sum gjeld 153 155
Sum egenkapital 2 053 1 956
Sum egenkapital og gjeld 2 207 2 111
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hagelia Invest AS
Orgnummer 989 235 664
Telefon (+47) 38 35 04 34
Besøksadresse Askvegen 12 D, 4480 Kvinesdal
Postadresse Askvegen 12 D, 4480 Kvinesdal

Nøkkelpersoner