Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -33 -39
Driftsresultat -33 -39
Resultat før skatt 3 -1 489
Årsresultat -132 -1 649
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 6 543 4 989
Sum gjeld 3 836 2 160
Sum egenkapital 32 290 37 667
Sum egenkapital og gjeld 36 126 39 827
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø. H. Holding AS
Orgnummer 989 244 647
Telefon (+47) 992 79 890
Mobiltelefon (+47) 992 79 890
E-post ohhgtas@hotline.com
Besøksadresse Bøjarnesveien 62, 5155 Bønes
Postadresse Bøjarnesveien 62, 5155 Bønes

Nøkkelpersoner