Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -50 -35
Driftsresultat -50 -35
Resultat før skatt 1 814 2 668
Årsresultat 1 699 2 482
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 8 341 7 566
Sum gjeld 115 210
Sum egenkapital 41 316 39 617
Sum egenkapital og gjeld 41 431 39 827
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø. H. Holding AS
Orgnummer 989 244 647
Telefon (+47) 992 79 890
Mobiltelefon (+47) 992 79 890
E-post ohhgtas@hotline.com
Besøksadresse Bøjarnesveien 62, 5155 Bønes
Postadresse Bøjarnesveien 62, 5155 Bønes

Nøkkelpersoner