Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -33 -3 745
Driftsresultat -33 -3 745
Resultat før skatt -165 -2 697
Årsresultat -194 -2 770
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 687 3 258
Sum gjeld 7 144 2 170
Sum egenkapital 21 513 26 707
Sum egenkapital og gjeld 28 657 28 878
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø. H. Holding AS
Orgnummer 989 244 647
Telefon (+47) 992 79 890
Mobiltelefon (+47) 992 79 890
E-post ohhgtas@hotline.com
Besøksadresse Bøjarnesveien 62, 5155 Bønes
Postadresse Bøjarnesveien 62, 5155 Bønes

Nøkkelpersoner