Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 11 11
Sum gjeld 39 39
Sum egenkapital -28 -28
Sum egenkapital og gjeld 11 11
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn B & B Eiendom AS
Orgnummer 989 321 390
Telefon (+47) 994 41 919
Mobiltelefon (+47) 994 41 919
E-post bransvik_1@hotmail.com
Besøksadresse Røsslyngvegen 23, 4344 Bryne
Postadresse Røsslyngvegen 23, 4344 Bryne

Nøkkelpersoner