Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 66 463 63 718
Sum driftskostnader -62 036 -59 765
Driftsresultat 4 427 3 953
Resultat før skatt 4 471 3 516
Årsresultat 3 488 3 147
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 41 056
Omløpsmidler 32 948 30 820
Sum gjeld 26 963 35 887
Sum egenkapital 6 035 41 830
Sum egenkapital og gjeld 32 998 77 717
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn BJ MYDLAND AS
Orgnummer 989 351 397
Telefon (+47) 51 47 95 00
E-post post@bjmydland.no
Hjemmeside www.facebook.com/BJ-Mydland-Maskinentrepren%C3%B8r-250162748460447
Besøksadresse Industriveien 8, 4380 Hauge i Dalane
Postadresse Industriveien 8, 4380 Hauge i Dalane

Nøkkelpersoner