Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 7 180 8 826
Sum driftskostnader -7 063 -9 519
Driftsresultat 117 -693
Resultat før skatt -16 -777
Årsresultat -16 -777
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 283 485
Omløpsmidler 2 146 2 410
Sum gjeld 4 160 4 610
Sum egenkapital 796 812
Sum egenkapital og gjeld 4 956 5 423
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Skien Rør Og Flis AS
Orgnummer 989 397 419
Telefon (+47) 35 90 48 00
Telefaks (+47) 35 90 48 01
Mobiltelefon (+47) 901 84 830
E-post post@rorogflis.no
Hjemmeside skienrorogflis.no
Besøksadresse Skottfoss veien 95, 3720 Skien
Postadresse Skottfoss veien 95, 3720 Skien

Nøkkelpersoner