Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 400 0
Sum driftskostnader -10 -13
Driftsresultat 390 -13
Resultat før skatt 407 27
Årsresultat 402 20
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 632 2 785
Sum gjeld 526 556
Sum egenkapital 5 326 5 444
Sum egenkapital og gjeld 5 852 6 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ellingsen Olav K Invest AS
Orgnummer 989 421 026
Telefon (+47) 76 11 00 22
Telefaks (+47) 76 11 00 13
Besøksadresse Strandgata 13, 8400 Sortland
Postadresse Postboks 23, 8401 Sortland

Nøkkelpersoner