Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 -11
Sum driftskostnader -2 198 -1 576
Driftsresultat -2 198 -1 587
Resultat før skatt 70 527 -14 335
Årsresultat 70 527 -14 335
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 643 373 576 089
Sum gjeld 727 756
Sum egenkapital 642 646 575 334
Sum egenkapital og gjeld 643 373 576 089
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Storebrand Kombinasjon Verdipapirfon
Orgnummer 989 440 136
Telefon (+47) 22 31 50 50
E-post v1c@storebrand.no
Hjemmeside www.storebrand.no/fond
Besøksadresse c/o Storebrand Asset Management AS Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
Postadresse Postboks 484, 1327 Lysaker

Nøkkelpersoner