Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 52 82
Sum driftskostnader -111 -124
Driftsresultat -59 -42
Resultat før skatt 73 -135
Årsresultat 73 -135
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 449 3 449
Omløpsmidler 2 173 2 255
Sum gjeld 1 429 1 585
Sum egenkapital 4 218 4 144
Sum egenkapital og gjeld 5 647 5 729
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T.M.Oftedal HMS rådgivning AS
Orgnummer 989 499 831
Telefon (+47) 415 14 730
Mobiltelefon (+47) 415 14 730
E-post t-ofted@online.no
Hjemmeside oftedalhms.no/feriehus_i_spania_1/
Besøksadresse Bygdaveien 77, 4333 Oltedal
Postadresse Bygdaveien 77, 4333 Oltedal

Nøkkelpersoner