Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 16 592 000 17 020 000
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 2 416 000 2 264 000
Resultat før skatt 3 142 000 2 456 000
Årsresultat 2 542 000 2 179 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 060 000 809 000
Omløpsmidler 45 549 000 46 571 000
Sum gjeld 39 400 000 41 193 000
Sum egenkapital 10 127 000 10 322 000
Sum egenkapital og gjeld 49 527 000 51 515 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tryg Forsikring
Orgnummer 989 563 521
Telefon (+47) 80 03 02 13
Telefaks (+47) 55 26 10 00
Mobiltelefon (+47) 971 52 000
E-post post@tryg.no
Hjemmeside www.tryg.no
Besøksadresse Folke Bernadottes vei 50, 5147 Fyllingsdalen
Postadresse Postboks 7070, 5020 Bergen

Nøkkelpersoner