Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 4 190 3 984
Sum driftskostnader -4 060 -3 526
Driftsresultat 129 458
Resultat før skatt 103 462
Årsresultat 76 330
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 864 1 671
Omløpsmidler 2 370 2 065
Sum gjeld 1 020 571
Sum egenkapital 3 290 3 214
Sum egenkapital og gjeld 4 309 3 785
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bjordal A Og J AS
Orgnummer 989 757 814
Telefon (+47) 57 71 01 60
Telefaks (+47) 57 71 01 60
Mobiltelefon (+47) 975 71 914
E-post atle.bjordal@enivest.net
Hjemmeside www.ajbjordal.no
Besøksadresse A og J Bjordal AS, 5962 Bjordal
Postadresse v/Jan Arild Bjordal , 5962 Bjordal

Nøkkelpersoner