Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 045 5 039
Sum driftskostnader -5 550 -4 328
Driftsresultat 494 712
Resultat før skatt 485 699
Årsresultat 358 503
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 316 1 918
Omløpsmidler 3 429 3 158
Sum gjeld 1 124 1 784
Sum egenkapital 3 750 3 392
Sum egenkapital og gjeld 4 874 5 176
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bjordal A Og J AS
Orgnummer 989 757 814
Telefon (+47) 57 71 01 60
Telefaks (+47) 57 71 01 60
Mobiltelefon (+47) 975 71 914
E-post atle.bjordal@enivest.net
Hjemmeside www.ajbjordal.no
Besøksadresse A og J Bjordal AS, 5962 Bjordal
Postadresse v/Jan Arild Bjordal , 5962 Bjordal

Nøkkelpersoner