Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 756 2 024
Sum driftskostnader -1 194 -814
Driftsresultat 562 1 210
Resultat før skatt 419 1 078
Årsresultat 321 800
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 7 204 6 834
Omløpsmidler 3 810 3 103
Sum gjeld 7 185 6 309
Sum egenkapital 3 829 3 628
Sum egenkapital og gjeld 11 014 9 937
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Js Wa Eiendom AS
Orgnummer 989 836 323
Telefon (+47) 78 94 22 20
Besøksadresse W. Andersens gate 4, 9800 Vadsø
Postadresse Postboks 273, 9811 Vadsø

Nøkkelpersoner