Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 130 286
Sum driftskostnader -114 -202
Driftsresultat 15 83
Resultat før skatt 6 83
Årsresultat 6 83
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler -7 3
Sum gjeld 256 272
Sum egenkapital -263 -269
Sum egenkapital og gjeld -7 3
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Agderferie AS
Orgnummer 989 887 726
Telefon (+47) 37 09 11 00
E-post odd@agderferie.no
Hjemmeside www.agderferie.no
Besøksadresse Barstølveien 54, 4636 Kristiansand S
Postadresse Postboks 36, 4656 Hamresanden

Nøkkelpersoner