Storebrand Emerging Private Equity Markets 2006 Ltd

Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -2 683 2 234
Driftsresultat -2 683 2 234
Resultat før skatt -3 596 -23 471
Årsresultat 41 695 -54 097
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 63 060 127 190
Sum gjeld -9 434 48 891
Sum egenkapital 72 495 78 299
Sum egenkapital og gjeld 63 060 127 190
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Storebrand Livsforsikring AS
Orgnummer 989 974 971
Besøksadresse Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
Postadresse Postboks 484, 1327 Lysaker

Nøkkelpersoner