Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 688 1 639
Sum driftskostnader -923 -1 295
Driftsresultat 765 345
Resultat før skatt 634 214
Årsresultat 476 156
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 5 142 5 149
Omløpsmidler 308 511
Sum gjeld 2 862 3 497
Sum egenkapital 2 589 2 163
Sum egenkapital og gjeld 5 450 5 660
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dannevika AS
Orgnummer 990 224 358
Besøksadresse Tunveien 41, 4400 Flekkefjord
Postadresse Postboks 50, 4401 Flekkefjord

Nøkkelpersoner