Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 138 324 50 691
Sum driftskostnader -383 -457
Driftsresultat 137 940 50 233
Resultat før skatt 138 002 50 247
Årsresultat 137 005 49 930
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 292 1 754
Sum gjeld 67 930 454 224
Sum egenkapital -14 500 -151 506
Sum egenkapital og gjeld 53 430 302 718
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Obligasjonsforetaket V AS
Orgnummer 990 309 124
Telefon (+47) 22 23 80 00
Telefaks (+47) 22 23 80 01
Besøksadresse Fjordalléen 16, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 1441 Vika, 0115 Oslo

Nøkkelpersoner