Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 9 703 6 844
Sum driftskostnader -356 -331
Driftsresultat 9 347 6 513
Resultat før skatt 9 353 6 538
Årsresultat 9 332 6 558
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 544 1 618
Sum gjeld 153 66 339
Sum egenkapital 1 391 -7 942
Sum egenkapital og gjeld 1 544 58 398
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Obligasjonsforetaket V AS
Orgnummer 990 309 124
Telefon (+47) 22 23 80 00
Telefaks (+47) 22 23 80 01
Besøksadresse Fjordalléen 16, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 1441 Vika, 0115 Oslo

Nøkkelpersoner