Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 100 799
Sum driftskostnader 777 -495
Driftsresultat 2 877 304
Resultat før skatt 1 154 -1 458
Årsresultat 1 691 -1 365
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 7 980 6 792
Omløpsmidler 2 213 394
Sum gjeld 32 749 33 980
Sum egenkapital 8 968 5 174
Sum egenkapital og gjeld 41 717 39 154
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eiendomskapital Norge V AS
Orgnummer 990 324 123
Telefaks (+47) 32 82 82 61
E-post prokurist@prokurist.no
Besøksadresse c/o Prokurist AS Erling Skjalgssons gate 19A, 0267 Oslo
Postadresse c/o Prokurist AS Postboks 433 Skøyen, 0213 Oslo

Nøkkelpersoner