Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 955 2 814
Sum driftskostnader -468 -458
Driftsresultat 1 487 2 357
Resultat før skatt -469 335
Årsresultat 157 335
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 6 954 7 116
Omløpsmidler 2 527 204
Sum gjeld 34 336 35 792
Sum egenkapital 6 540 6 004
Sum egenkapital og gjeld 40 875 41 797
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eiendomskapital Norge V AS
Orgnummer 990 324 123
Telefaks (+47) 32 82 82 61
E-post prokurist@prokurist.no
Besøksadresse c/o Prokurist AS Erling Skjalgssons gate 19A, 0267 Oslo
Postadresse c/o Prokurist AS Postboks 433 Skøyen, 0213 Oslo

Nøkkelpersoner