Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 185 272
Sum driftskostnader -181 -282
Driftsresultat 4 -10
Resultat før skatt 6 -8
Årsresultat 6 -8
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 72
Omløpsmidler 286 256
Sum gjeld 78 164
Sum egenkapital 208 165
Sum egenkapital og gjeld 286 328
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Selbumat AS
Orgnummer 990 454 507
Telefon (+47) 957 49 402
Mobiltelefon (+47) 957 49 402
E-post sistene@neanett.no
Hjemmeside www.selbumat.no
Besøksadresse Myrstad, 7584 Selbustrand
Postadresse Myrstad, 7584 Selbustrand

Nøkkelpersoner