Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 11 286 10 148
Sum driftskostnader -11 360 -10 609
Driftsresultat -74 -462
Resultat før skatt -501 -767
Årsresultat -365 -572
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 375 489
Omløpsmidler 3 755 3 752
Sum gjeld 4 738 4 361
Sum egenkapital 73 439
Sum egenkapital og gjeld 4 811 4 799
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nille
Orgnummer 990 473 617
Telefon (+47) 902 09 314
Telefaks (+47) 75 55 00 81
E-post post@lowini.no
Hjemmeside www.lowini.no
Besøksadresse Stormyrveien 8, 8008 Bodø
Postadresse Postboks 750, 8001 Bodø

Nøkkelpersoner