Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 165 138 140 917
Sum driftskostnader -160 161 -138 342
Driftsresultat 4 977 2 575
Resultat før skatt 5 027 2 429
Årsresultat 3 921 1 830
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 692 3 126
Omløpsmidler 29 782 30 510
Sum gjeld 30 011 31 299
Sum egenkapital 4 148 4 523
Sum egenkapital og gjeld 34 158 35 822
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bab Omsorg AS
Orgnummer 990 500 630
Telefon (+47) 452 62 000
E-post bab@babomsorg.no
Hjemmeside www.babomsorg.no
Besøksadresse Fyrstikkalléen 19, 0661 Oslo
Postadresse Postboks 6738 - Etterstad, 0609 Oslo

Nøkkelpersoner